Friday, May 24th 2024

Shmuel Remained Faithful to His Roots

Hebrew and English below:

שׁמואל נשׁאר נאמן לשׁורשׁיו
מאת שׁלום פּ. כלפון
בשׁמואל, התקיים הכּתוב בחבּקוק ב. ד...."וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתֹו יִחְיֶה

 

שׁמואל חי לא רק באמוּנתו אלא גם את אָמנוּתו. הוא חי את אמנוּתו מאז שׁאני מכּיר אותו כילד, קודם בספרוּ בהּ גדלנוּ, אח"כ בירושׁלים שׁם התחיל להופיע בלהקות תיאטרון שׁונות. שׁמואל נחון מצעירוּתו בכישּׁרון, רציניוּת, התמדה ומקוריוּת רבּה. לחם בעקשׁנוּת לפלוס לו דרך באמנוּתו ולפתּח את כשׁרונו בלימּוּד אצל גדולי עולם בשׁטח הפּנטומימה בפּריס.
פּגשׂתי אותו בפּריס, אח"כ בניו יורק כשׁהוא נאבק למצוא את דרכו ובטּוּיו האישׁי בשטח אמנוּתו. מה שׁיִחֵד אותו מאומנים אחרים שׁהכרתי, היא אמוּנתו למקור מחצבתו. בד בבד עם אומנוּתו, הוא פִּתֵּחַ והעשׁיר את ידיעותיו וְאֱמוּנָתֹו להּ נשׁאר קשׁוּר, העמיק ידיעותיו בחכמת הקּבּלה עליה כתב מאמרים חשׁוּבים שׁהופיעוּ בעיתון העברי בניו יורק "הדּואר".
זכיתי להיות נוכח בפּתיחה שׁל אחד הסמינרים הבין-לאומיים שׁנהג לקיים פעם בשּׁנה בבולדר, קולורדו. בהזדמּנוּת זו הופתעתי לראותו מדקלם "אלוהי נשׁמה" בהתרכּזוּת רוּחנית עילאית. אנחנוּ פותחים בתפילּה זו בכל יום בתפילּת שׁחרית, בּהּ אנוּ מבּיעים את אמונתנוּ בייעודנוּ בחיּים, את אפסוּתנוּ וְעַנֲוָתֵנוּ בעולם האין-סופי הזה. מודים על שׁאנו בריאים וקיימים ומכּירים שֶׁחַיֵּינוּ נִתְּנוּ לנוּ במתּנה כּחפץ יקר שׁעלינוּ לשׁמור אותו ולפתֵּח אותו עד שׁיגּיע יומנו וזמנּו להחזיר מתּנה זו במצב טוב, להשׁאיר רישּׁוּם טוב בעולמנו זה בו זכינוּ לבקּר קצת ועוד.
שׁמואל דיקלם תפילּה זו בדביקוּת רוּחנית כזו שׁכול הנוכחים הוקסמוּ מהתלהבוּתו ומההילּה שׂהיתה סביבו, אפילו אלּה שׁלא ידעוּ עברית. באותה עת, הקרין רוּחניוּת בכל מילה שׁנחצבה מפּיו כשׁעיניו סגוּרות.
שׁמואל חי את אמנוּתו ואומנוֹתו בחן וגאוה. כּל דרך חייו נשׁאר נאמן לשׁורשׁיו שׁהם מסּורת אבותיו ודרך חייהם התרבּוּתית. לא נטמע כהרבה אחרים בקוסמופוליטיות שׁהתכחשׁוּ לשׁורשׁיהם. שׁלמוּת זו וּמִזּוּג זה באישׁיוּתו שׁל שׁמואל, משׁתקפים בספריו המרוּבּים שׁהם השׁראה רוּחנית לכול תלמידיו ומקורביו הרבּים.
הקּורא בספריו יגלֶּה בהם תורתו והשׁקפת עולמו החובקת מזרח ומערב, חכמת חיּים עשׁירה בשלל צבעים ורבדים תרבותיים מעניינים ביותר, והכול כתוּב בכישּׁרון ספרוּתי ובהבנה עמוּקה בתורת הנפשׁ.
להכּיר אותו ולדבּר איתּו, אתה מגלֶּה את תבוּנתו, וחוכמתו מלאה נסיונות שׁמעטים השׂיגוּ. הוא הגּיע להצלחה, להגשׁים את חלומו וייעוּדו שׁבחר כשׁליחוּת חיּיו. הישׂגו הגּדול הוא שׁנשׁאר אמן גדול מבּלי לוַתּר על שׁלמוּתו המּוּסרית, כיהודי נאמן, ידיד נפשׁ ובן-אדם חביב ומקורי ביותר
ואנקובר, קנדה
יום שני י"א טבת, תשס"ג
Monday, Dec 16, 2002
שלום כלפון הוא יליד צפרוּ במרוקו עלה לארץ בעליה ב' דרך קפריסין. חייל במלחמת השחרור ונושא אות הקוממיות. חבר קבוץ, למד פילוסופיה ספרות ומדעי המדינה. מחבר ומחנך, שימש כרב הקהילה, ולִימֵּד עברית באוניברסיטה של ויקטוריה. סגן נשיא של הסתדרות ציוני קנדה ושל מפעלי הצדקה שלה. חבר מועצת המנהלים של הקונסרבטוריון למוזיקה. חבר הועד הפועל של הפדרציה הציונית הקנדית והמגבית המאוחדת. הוא פרסם ספרים ומסות בעברית, צרפתית ואנגלית. נשוי לרבקה ואב לעדנה, אתי וורדית.


Shmuel Remained Faithful to His Roots

By Shalom Kalfon

About Shemuel we can say that he lives the verse 2,4 from the prophet habakuk:”
…the righteous shall live by his faith”. ."וצדּיק בּאמוּנתו יחיה"

His faith in Hebrew is אמוּנתו)) EIMUNATO and his art is (אוּמנוּתו) UMANUTO. It’s a play on words that fits so well his personality. Shemuel lives his faith as he lives his art, originality and faithfulness. His faith includes all the gamut of the Jewish Civilization in its colors and richness. His art includes all facets of art with emphasis on mime.

I know him since childhood in Sefrou, (Morocco) where we grew up together and afterwards in Jerusalem where he started his interest in theatre and appeared with different groups. Shemuel was always gifted with great talent, seriousness and originality. I met him again in Paris where he followed steadfastly his vocation by studying with the great masters of his field, the art of mime.

I met him again in New York where he was struggling to forge his personal style in his art. What distinguished him from other artists I know is his faithfulness to our heritage, to his roots. While advancing and progressing in his art, he also followed and deepened his studies in Judaism. He published essays in Kabbalah in a very distinguished and refined literary Hebrew. His essays were published in the Hebrew weekly (הדואר) “Hadoar”, edited and published in New York.

I had the privilege to be present in the opening class in Boulder, Colorado, (USA) in one of his international seminars that he conducts yearly. On this occasion, I was surprised to listen to him reciting in Hebrew with such serenity (אלוהי נשׁמה) “Elohai Neshamah” from our daily prayer book. This prayer, we recite every morning, to thank The Creator of The Universe for his gift to us, the gift of our pure soul. In this prayer, we express our nothingness and our humility in the face of our short life in this vast universe. It expresses our faith and optimism in the worth of life itself…

Shemuel recited this prayer with such spiritual intensity that all his students-and I among them-were mesmerized, even though they did now understand Hebrew. They were captivated by the spiritual radiance emanated from each and every word that he articulated slowly with his eyes closed.

Shemuel lives his art and his Jewishness with grace and pride. He kept his spiritual and cultural heritage and remained faithful to his roots. This is reflected in his many books, which are a spiritual inspiration to all his many readers, disciples and admirers.

In his books one will find his wisdoms and his outlook on life. His theories enclose the richness and the wisdom from both civilizations in which he is so well rooted. His views are expressed with literary talent and with a deep knowledge of the consciousness philosophy.  He touched upon the problems of our confused and perplexed generation.

To know Shemuel and talking to him, one will learn about the richness of his life experiences and his achievements through consistency and suffering without compromising his integrity as a Jew and as an artist. Throughout his life he remained a faithful friend and a genial and uniquely original human being.

Vancouver, B.C. Canada
Monday, Dec 16, 2002

יום שני י"א טבת, תשס"ג

Shalom Kalfon is a native of Sefrou, Morocco. Immigrated to Israel at the time of the British illegally. Soldier in Israel's war of independence, lived in a Kibbutz, studied philosophy, literature & political science.  Author & educator. Served as a Rabbi & taught Hebrew at University of Victoria. He was VP of the Zionist Organization of Canada & VP of its charitable fund. He is a member of the Board of Governors of the Conservatory of Music, and a member of the Executive of the Canadian Zionist Federation & the United Jewish Appeal of Canada. Published books & essays in Hebrew, French and English. He is married to Rebecca and father to Edna, Itay & Vardit.

logo

About Kabbalah Now

Kabbalah is both a concealed and revealed vast body of knowledge, a practical science of wisdom that one can learn easily, intuitively and logically, and available today to those who are honestly ready and seeking the authentic knowledge in "this world and beyond."